Kronik - fortæl en historie

Copyright 2015 © All Rights Reserved Fabulatoriet v/ Bent Hansen, Thorsgade 34, 5000 Odense C

Kronik: Kidseum - et museum i børnehøjde

 

 

En stor anlagt havnefornyelse mangler en dynamo, og byen savner flere trækplastre, som kan få familier fra nær og fjern til at pakke børnene sammen og drage mod Odense.

 

Og egentligt er det ærgerligt, for byen har så meget at byde på. God placering, nem at komme til, en lang historie, sine steder idyllisk, nærmest smuk, mange mulige samarbejdspartnere i form af erhvervsliv og uddannelsessteder og sidst, men ikke mindst har Odense i H.C.Andersen det nærmeste, man kommer på et turist-ikon.

 

Alle fordelene er måske i virkeligheden til byens ulempe. Den gode placering og positionen som landets tredjestørste by har fået byrådets vise fædre til at stole mere på de åbenlyse kvaliteter, frem for at gøre noget ved det. For eksempel har byen fået maksimal opmærksomhed på den omstændighed, at H.C.Andersen blev født i byen, på trods af, at han levede her i fjorten år, på et tidspunkt, hvor det ikke stod i stjernerne eller nogen krystalkugle, at han skulle ende som verdensberømt digter. Byens søn er da også blevet betænkt med et museum og den interesserede turist har endda mulighed for at se, hvorledes Danmark så ud på H.C.Andersens tid i den Fynske Landsby. Men det er næppe de steder, der får familier, tidens mest økonomi-bidragende gæster, til at drage mod den fynske hovedstad. Aldrig har konkurrencen om turister været større, de fleste jyske byer kan diske op med en skønsom blanding af kunstmuseer, forlystelsesparker, akvarier og andre attraktioner, der alle har det fællestræk, at det handler om aktive oplevelser. Her kommer Odense til kort, hvor det vel nærmest kun er Odense Zoo, Børnekulturhuset Fyrtøjet og i perioder Brandts Klædefabriks Sanseudstilling, der kan levere varen til de kritiske og krævende kulturforbrugere. Tidligere tog familierne på museum for at se på fortiden, som led i den klassiske dannelse og det var blot en videreførelse af skolelivet, hvor eleverne blev opfattet som tomme kar, der skulle fyldes op og hvor der ikke blev stillet spørgsmålstegn ved museernes formidlingsevne. I dag er vilkårene vendt på hovedet, det foregår på de besøgendes betingelser og dem der ikke forstår dette, ofres på markedsmekanismens alter. Dette er der ikke noget galt i, tværtimod, men det kræver nytænkning.

 

Planerne om et Vandkulturhus ved havnefronten ville have været et svar på kravet om en aktiv oplevelse, men ikke unik. Et kig i krystalkuglen kunne give et bud:

 

Odense 2020

 

Odense Havns naturlige midtpunkt tiltrækker sig berettiget opmærksomhed med sit karakteristiske tårn, som foruden at have samme udseende som et fyrtårn, også indeholder et stjerneobservatorium. Kidseum er Odenses nyeste attraktion, navnet er en ord-sammentrækning af det engelske Kids, som betyder barn og museum. Det er Danmarks, og Europas eneste museum, som primært retter sig mod børn og som kombinerer det historiske med det naturvidenskabelige, og det er alt andet end kedeligt. Alle udstillingerne er bygget op omkring nøgleværdierne: fortælling, oplevelse, leg og aktivitet, og det virker, også for de voksne. For det er spændende at gå rundt i den nyeste udstilling, som handler om synsbedrag, hvor man i et rum med skæve vægge og streger på gulvene, får et barn til at syne større end en voksen, eller den historiske udstilling, hvor man fra en platform ud til havnen på tæt hold, kan opleve en modstandsmand forsøge på at anbringe en bombe på et tysk skib fra 2.verdenskrig. Andre steder er det muligt at smage på erstatningskaffe og prøve krigens tøj, lavet af brændenælder. I højttaleren reklameres der for aftenens stjerne-arrangement, hvor det vil være muligt, at betragte måneformørkelsen i den store kikkert og ved udgangen ses uret, som tæller ned til den næste ”nat på museet”, hvor børnene kan opleve museets udstillinger blive levende ved midnatstid.

Odense har brug for et fyrtårn, en katalysator på havnen, der kan være igangsættende på den proces, der allerede så småt er på vej og dette vartegn kunne blive bygningen af et Kidseum, et eksperimentarium for børn og voksne, der kombinerer det historiske med det naturvidenskabelige, baseret på oplevelser, fortællinger og aktiviteter, hvor gæsterne er de aktive og udforskende.

 

København har sit Eksperimentarium i et stort rum med dårlig akustik og Als har sit Danfoss Universe, der på trods af en dårlig geografisk placering, har haft en fantastisk stor og konstant besøgsrate. Men ingen steder i landet, har man forsøgt at kombinere det naturvidenskabelige med det historiske, og det er en skam, for det er et stort potentiale i forsøget. Fremtidens museum skal ikke være et sted med montrer og plancher, men et sted, hvor gæsterne kan opleve en beskyttelseskælder under 2.verdenskrig med lugte og synsindtryk, mens støvet drysser ned fra loftet til lyden af eksploderende bomber eller være vidne til mordet på Kong Knud den Hellige i Albani Kirke den 10.juli 1086 med råb, skrig og larm fra sværdklinger, mens en duft af røg fra den brændende kirke river tilskueren i næsen. Odense har en stor og enestående militærhistorisk samling, som fint kunne supplere de historiske samlinger, som blot er opmagasineret, og det er jo også et paradoks, at en over tusinde år gammel by i forhold til sin størrelse, i Møntergården har et museum af en så ringe størrelse!

I Syddansk Universitetscenter har Kidseum en fremragende samarbejdspartner i kraft af de mange naturvidenskabelige uddannelser, som allerede nu i rigt mål skaber aktiviteter og opmærksomhed på det store behov for flere unge til fremtidens uddannelser, i kraft af skæve og forrygende fysikshows eller robotfestivaler. Kidseum ville være en fremragende legeplads og et laboratorium for både kommende videnskabsmænd og nuværende studerende. Temaer og konkurrencer ville i løbet af skoleåret gøre stedet til en naturlig del af enhver klasses fysik, biologi, historie og natur&teknikundervisning.

 

Kidseum kan stikke et hul i myten, at historie og naturvidenskab er kedeligt for børn. Med den rette formidling, indeholder de fængende historier og giver plads til forundring og begejstring, og det er netop hjørnestenen i Danmarks fortsatte succes, at fremtidens unge med rod i deres historie og kultur, fortsat har deres nysgerrighed og legelyst i behold. Her rummer legen netop store muligheder, fordi den ikke har nogen decideret retning, den er eksperimenterende og nytænkende, og det er vigtige egenskaber for en videnskabsmand. I skoleferierne kan børn og unge deltage i Vidensskabs-camps, hvor de i en hel uge sammen med unge universitetsstuderende som vejledere, kan eksperimentere og løse nye udfordringer, samtidig med, at de lærer Odense at kende. Campen kan fungere som en slags fødekæde til universitetet og byen.

 

Odense Zoo er i gang med et spændende udviklingsprojekt, der blandt andet indeholder et Sciencecenter, hvor det skal være muligt at undersøge dyr og lave eksperimenter. Det ville være et fantastisk supplement til et Kidseum, for selvfølgelig kan de supplere hinanden. Hvis Odense vil tiltrække overnattende gæster, så skal byen også have mere at tilbyde familierne, og erfaringerne fra Danfoss Universe viser, at det rette tilbud kan få de fleste familier til at rejse endda meget langt. Og hvorfor ikke lade Odenses nye valgsprog, at lege er at leve, også være den røde tråd i byens kulturstrategi. Når det er sjovt og interessant for børn, er det også for voksne.

Måske ville stedet rent bogstaveligt være et fyrtårn, der kunne ses fra det meste af byen, måske ville det indeholde et stjerneobservatorium, hvor man om aftenen kunne se stjerner og få de spændende fænomener forklaret ved selvsyn. Et fyrtårn kan både lede vildfarne skibe i sikker havn, men det kan også fungere som mulighed for et udsyn, og måske endda få de besøgende til, på helt u-odenseansk facon, at række efter stjernerne.

 

Bent Hansen

Lærer og fortæller